Nyhetsbrev 01.07.14

NYHETSBREV

UENDRET FORSINKELSESRENTE

Forsinkelsesrenten står fast på 9,5 % fra 01.juli 2014. Purregebyret forblir også uendret.

OPPBEVARINGSTID FOR REGNSKAPSBILAG

Det var store forventninger til at oppbevaringstida for regnskapsbilag skulle endres til 5 år, men det ble til slutt ingen store endringer på dette området i 2014.

Foreløpig er det bare:                 -          Årsregnskap

-          Årsberetning

-          Revisjonsberetning og

-          Revisors nummererte brev

Som kan oppbevares i bare 5 år. Øvrig regnskapsdokumentasjon som f. eks bilag og kontospesifikasjon må fortsatt oppbevares i 10 år.

RETTEN TIL Å UTSETTE OG OVERFØRE FERIE UTVIDES    

Fra og med 01. Juli trer endringer i ferieloven i kraft. Disse innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Hvis arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan han eller hun kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag – og ikke sjette, som i dagens bestemmelse. Dette skal i større grad fremme ferielovens formål om restitusjon og hvile for arbeidstaker.

Samtidig oppheves dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle ferien på et senere tidspunkt i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Endringen medfører at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, må overføres til påfølgende ferieår. Etter nåværende ferielov kan arbeidstaker kun kreve overføring av 12 virkedager ferie til neste år. Denne bestemmelsen oppheves fra og med 01. Juli.

 

SAMTIDIG VIL VI BENYTTE ANLEDNINGEN TIL Å ØNSKE DERE ALLE EN FIN SOMMER! cool