Bilagshåndtering

Vi optimaliserer dette på best mulig måte for ditt firma - fra innhenting av informasjon, behandling av regnskapsdata, til levering av informasjon som et produkt av regnskapet. Avhengig av størrelsen på bedriften din finner vi den beste måten å håndtere bilagsregistreringen på.

Vi tilbyr skanning og elektronisk bilagshåndtering. Behandling av bilag er tidkrevende for mange, og fakturaer kan bli borte, men ved å ta i bruk våre systemer for bilagshåndtering, blir dette ikke noe problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA: Bilag er et dokument eller skriftstykke som tjener som dokumentasjon for en postering i bokføring. Bilagene ordnes systematisk etter nummer- eller alfabetsystem. Ved hjelp av henvisninger skal det være lett å finne fra et bilag til vedkommende postering i bøkene, eller omvendt. Bokføringspliktige firmaer skal oppbevare alle bilag i minst 10 år.