Budsjettering

Budsjettering gir deg og din bedrift bedre styrings- og kostnadskontroll.

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 - 12 2. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.

Viken Regnskap AS har solid bransjekunnskap i de fleste bransjer.  I tillegg har vi lokal tilhørighet som gir oss inngående kunnskap om lokal forretningsvekst og -potensiale.

Eksempler på når det kan være behov for budsjetteringstjenester:

  • ved lån
  • ved kapitalutvidelse
  • ved kjøp eller salg av bedriften
  • ved omstrukturering eller nyinvestering
  • for løpende kontroll og kontinuerlig oppfølging av driften

 

I samarbeid med kunden utarbeider vi budsjetter som vi måler den faktiske aktiviteten mot.

 

FAKTA: Budsjettet er et tallmessig uttrykk for det handlingsprogram og de mål stat, fylke, kommuner, bedrifter, organisasjoner, husholdninger el.l. har satt seg for en bestemt fremtidig periode.