Fakturering / debitorstyring:

 

Hurtig fakturering gir bedre likviditet og reduserer risiko for tap.  Vi utfører fakturering løpende og arbeider systematisk med innkreving. Alle innbetalinger går direkte til din konto.

Ditt firmaet kan også  fakturere på sitt eget system eller kan benytte seg av vårt tilbud om webfakturering.

Her kan du velge det beste for ditt firma.

 

 

FAKTA: Debitor betyr det samme som skyldner, det vil si en som er forpliktet av et krav. Debitor brukes oftest for å betegne den som skylder et pengebeløp, men begrepet brukes tilsvarende der man skylder noe annet, for eksempel et parti varer. I slike tilfeller betegnes man gjerne realdebitor

.