Kreditorstyring

Vi ivaretar hele kreditorstyringen eller deler av den i samarbeid med kunden.

Kreditorene blir betalt  til det mest hensiktsmessige tidspunkt og gir dermed optimal inntjening fordi rabattmuligheter utnyttes, og renter og gebyrer unngås.

 

FAKTA: Kreditor er en betegnelse på en som har krav på en ytelse. Vanligvis blir begrepet brukt om den som har krav på et pengebeløp, men man er også kreditor dersom man har krav på varer eller lignende. I et kjøpsforhold vil således selgeren være kreditor med hensyn til kjøpesummen, mens kjøperen er kreditor med hensyn til varepartiet. Den som er kreditor for annet enn penger betegnes gjerne realkreditor. Begrepet kreditor er avledet fra kreditt

.