Regnskapstjenester

 

Vi fører regnskap for små og mellomstore bedrifter. Løpende arbeid blir kvalitetssikret igjennom løpende avstemming. Rapportene tilpasses kundens behov.

Vi utfører også våre tjenester ute hos kunden hvis ønskelig.

 

 

 

 

 

FAKTA: Det finnes to former for regnskap: Årsregnskap, som også kalles finansregnskap eller eksternregnskap, reguleres i Norge av Regnskapsloven og angir kriterier for hvem som er regnkapspliktige og dermed også plikter å levere årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene. Det er også vanlig å utarbeide og offentliggjøre kvartalsregnskap eller tertialregnskap, som viser regnskapet for en mindre periode enn hele året. Den andre regnskapstypen er driftsregnskap som også kalles internregnskap. Driftregnskap reguleres ikke av offentlig lovverk fordi dette er et kontroll- og oppfølgingsverktøy som bedriften bruker for egne formål f.eks i budsjetteringsprossessen og derfor ikke er pliktige til å offentliggjøre. Kilde: Wikipedia