Uteoppdrag

Vi tilbyr føring av regnskap m.m. ute hos kunden på kundens eget system, alternativt i kombinasjon med en ASP løsning hvor kunden får tilgang til hele eller deler av vårt økonomisystem.   

                                                                                                                    

 

Dette gir mulighet for arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører for best mulig effektivisering.

 

 

FAKTA: Outsourcing er et engelsk lånord og betyr at en bedrift eller organisasjon lar en annen bedrift håndtere en eller flere av oppgaver slik at bedriften eller organisasjonen kan fokusere mer på sine kjernevirksomheter. Outsourcing kalles ofte på norsk for tjenesteutsetting.